Bende van Nijvel aanslagen

Bende van Nijvel aanslagen

3. De aanslagen van de Bende

3.1. Logistiek

Om aanslagen te plegen heb je naast uitvoerders en planners ook logistieke middelen nodig. Dit zijn schuilplaatsen en garageboxen maar ook wapens, wagens en geld. Over de schuiladressen wisten we niks of veel te laat omdat we geen daders hebben, dus de enige sporen naar de daders zullen lopen via wapens, wagens en buit (waaronder geld). Het zijn de wagens en de wapens die verschillende aanvallen met elkaar zullen verbinden.

We hebben hier ook specifieke moorden aan toegevoegd omdat die een specifieke bedoeling kunnen hebben die we niet kennen omdat we de daders en de motieven niet kennen, al zijn er veel veronderstellingen.

A. Wapens

Het is eerst belangrijk om vast te stellen over welke wapens we spreken. In feite zijn de evenementen aan elkaar gelinkt door de wapens die werden gevonden in het kanaal al heeft men dat verschillende keren ge- probeert om opzij te zetten als manipulatie. Het is door de herkomst en het gebruik van deze wapens en de wapens die dan bij eventuele beterokkenen werden gevonden dat men activiteiten aan elkaar kan linken. Of deze wapens allemaal deel uitmaken van de stock van 1 groep of ter beschikking werden gesteld van verschillende operaties of acties al dan niet uitgevoerd door soms verschillende mensen is nog niet uitgemaakt.

De zak met wapens in het water

Toen de tip na de aanslag in Aalst binnenkwam van een man die een frituur openhield dat hij iemand een zak met wapens had zien gooien op die plaats in Bois de Houssière op het kruispunt van de rue du pires en de drève du chasseur 'on enverra un seul plongeur." die natuurlijk niets vindt de politie vraagt hem "aurait t-il reve après une soirée trop arrossée" (bron 7 p. 86) ze worden slechts veel later gevonden.

De nieuwe ploeg Delta onder leiding van Troch die het onderzoek naar de aanslag te Aalst op zich neemt verwondert zich erover dat de duiker niets had gevonden en laat gesophisticeerd materiaal overkomen uit Duitsland. Ze halen een echte schat boven (bron 7 p. 89)

Het is op basis van de deze ontdekking dat men een link kan leggen tussen de verschillende activiteiten van de Bende. Het is het lang jachtgeweer van de firma Centaure uit Luik die de link legt.

In 1986 laat onderzoeksrechter Freddy Troch het kanaal Brussel-Charleroi op basis van enkele getuigenissen uitkammen "vlakbij het hellend vlak van Ronquières". Men vindt er de zakken terug die twee mannen er in het water zouden hebben gegooid. Men vindt er onderdelen terug van wapens die gebruikt werden bij de overvallen, aanslagen en moorden bij Colruyt te Nijvel, Dekaise, Beersel, Wittock en Aalst. "Van de riotguns zelf is er echter geen spoor". Het andere vreemde is dat het criminele milieu nooit "gezamelijk dumpen van bewijsmateriaal van een hele reeks overvallen" en dat ze bij verschillende overvallen steeds zullen "proberen bij hun verschillende acties ook steeds verschillende wapens, vluchtwagens en vermommingen te gebruiken". Bij de Bende is dit juist niet het geval en dit wordt door sommige onderzoekers gezien "als een provocatie". (bron 1 p. 71)

De wapens die in het kanaal werden gevonden vertelden iets over de Bende. Ze waren knoeiers want ver- schillende onderdelen kwamen niet uit de winkel maar waren zelf aangemaakt op een slechte manier. (bron 4 p 145) De wapens die werden gevonden in Ronquieres waren op dezelfde manier gemanipuleerd als deze die werden gevonden in het kader van het Mendez onderzoek. (bron 4 p. 375)

Waar komen de wapens vandaan ? Diefstal van wapens

De riotgun de 22 LR is nog in vrije verkoop.

Let ook op de persoon Mendez.

De crisis bij de rijkswacht was echter nog niet afgelopen want in de nacht van 31 december 1981 op oudejaarsnacht werden twee weken voor de aanvang van het proces François een aantal gesofistikeerde wapens gestolen met munitie gestolen uit de kantoren van de groep Diane in Etterbeek. (bron 1 p. 43) Hieronder waren de zeldzame Heckler und koch mitrailleurs MP5SD en 2500 stuks munitie. De 20 mitrailleurs waren kort voordien geleverd door de Duitse Antiterreureenheid (GSG-9) en stonden bekend als de meest gevaarlijke en trefzekere wapens ook. De daders werden uiteindelijk niet gevonden maar ze droegen wel uniformen van de rijkswacht. Eén van de wapens werd later teruggevonden bij de vermoordde wapenhandelaar Mendez, een riotgun bij Boubouche en de rest werd teruggevonden zes jaar later op november 1987 in een garagebox van Boubouche. (bron 1 p.44)

13 maart 1982 wordt op klaarlichte dag een zeldzaam soort jachtgeweer Bayard kaliber 10 gestolen in de wapenzaak Cattai n Dinant. Het werd later teruggevonden bij de wapens van de Bende in het kanaal van Charleroi. (bron 1 p. 48) Dekaise herinnert zich dat hij met dat wapen werd bedreigd. Aangezien het wapen in dezelfde zak ligt als die van de wapens van de andere aanslagen is de link duidelijk gelegd. (bron 7 p. 90)

30 september 1982 wordt wapenhandelaar Daniel Dekaise in Waver overvallen. Ze nemen er een heel arsenaal aan zwaar schietmateriaal mee waaronder prototypes van gesofistikeerde mitrailleurs Beretta en Ingram die door Dekaise van een nieuw soort geluidsdemper waren voorzien. Slechts een beperkt aantal personen was hiervan op de hoogte (bron 1 p. 50) Tijdens de overval zegt één van hen 'On se tire, on a ce que l'on cherche' (bron 7 p. 21)

Beijer vertelt het verhaal dat toen de BOB zich te zeer begon te interesseren voor zijn winkel hij op vraag van Dekaize de twee onderzoekers (Bihay en Balfroid) in moeilijkheden heeft gebracht met valse beschuldigingen in een gemanipuleerd verslag zodat ze van de zaak werden gehaald. (bron 2 p. 52)

In deze twee overvallen hebben twee detective's van de BOB van Waver en hun overste "een kluwen van Bulgaarse nepbedrijven en Belgische, Libanese, Amerikaanse drugs- en wapenhandelaren die allemaal even louche waren gevonden. Di werd het trio niet in dank afgenomen. Ze werden belaagd met disciplinaire onderzoeken en beschuldigingen en uiteindelijk afgevoerd. Twee van de drie zijn jong gestorven. De derde Franz Balfroid kroop zo ver mogelijk weg in de bossen van de Ardennen." (bron 4 p. 28)

De man die zijn betrokkenheid bij de zaak Dekaise een aantal keren toegegeven had, was voorgoed de mondgesnoerd in een park in Oostende. De liquidatie van Bruno Vandeuren werd nooit opgehelderd. De verdachte heler J.V. werd nadien beschoten en zei niets meer. (bron 4 p. 54)

Tijdens de wilde achtervolging nadien roept adjudant Campine 'Je crois que c'est Boubouche a l'arriere' aan zijn lange niet reglementaire haren. Ze zijn wel te licht bewapend en niet getraind voor schietpartijen in een bebouwde kom (die heel anders is dan op een schietterrein. (bron 7 p. 23) Eén van de slachtoffers denkt in 1986 dat Mendez zou kunnen betrokken zijn (bron 7 p.26)

Een getuige krijgt nadien een anonieme telefoon met de opdracht om niets te zeggen. (bron 7 p. 24) Een agent overlijdt tijdens de overval wat tot nu toe heel zeldzaam wasin België. Het gerecht vernietigt per vergissing wel de onderdelen van de Santana wagen. Het zijn wel dezelfde wapens als die gebruikt werden bij de eerste overval. (bron 7 p. 25)

Het wapen waarmee Dekaize werd beschoten is van de firma Centaure en dat biedt nog een andere link. Deze firma brengt hem in contact met de wapenhandelaar Willy Pourtois die al in de gevangenis heeft gezeten voor illegale wapenhandel. (bron 7 p122)

Willy Pourtois heeft contacten over de hele wereld. Dekaise wilt dat hij hem helpt. (bron 7 p122) Willy Pourtois is een illegale wapentrafikant met goede contacten in Zuid-Afrika van de apartheid. (bron 1 p122) Hij stond ook in contact met Boubouche en was in de jaren 1970 een betaalde informant van de contraspionage van de staatsveiligheid. Hij werd in 1982 aangehouden wegens illegal wapenhandel. (bron 1 p124)

Maar Pourtois wil geluidsdempers kopen voor Ingram mitrailleurs voor de LIbanese falangisten naast andere oorlogswapens. Zijn contact hiervoor is Youssef Chebib van het Brusselse bedrijf Cartrans dat volgens de BOB "eerste plaats een drugstrafikant" en "lid van de Libanese geheime dienst". (bron 1 p 122 - 123) Zij zouden samenwerken met personen zoals Bruno Farcy die ook in het dossier affaire François voorkomen. (bron 1 p. 124)

Andere contacten zijn Montgomery Kee en de Belg Willy Van Baelen die eerder gekend was voor zowel wapenhandel als in uranium. (bron 7 p.122-123) Kee koopt in naam van het amerikaanse bedrijf International Security Associate 250 geluidsdempers voor Ingram mitrailleurs. (bron 1 p 122 - 123)

Kee koopt in naam van het amerikaanse bedrijf International Security Associate 250 geluidsdempers voor Ingram mitrailleurs. (bron 1 p 122 - 123) Dit soort mitrailleurs is hetzelfde soort wapens als gebruikt wordt door de Bende.

Willy Van Baelen is een handelaarsreiziger met "bijzonder goede contacten" met de falangistische milities. Hij was in Frankrijk ook betrokken bij een poging tot moord en "een ophefmakende uraniumsmokkel'.

Ze beheren ook officieel het voedselimportbedrijf Nutribel International Industries (NII). Bij een huiszoeking na de overval ontdekken de rijkswachters massa's telexen voor de aankoop van wapens en zelfs oorlogsvliegtuigen. Achter de firma zit in feite de bulgaarse firma KINtEX die door de bulgaarse geheime dienst wordt gecontroleerd. Zelfs de staatsveiligheid 'possèdent bien peu de renseignements.' (bron 7 p.122-123) Na de koude oorlog wordt duidelijk dat de firma verantwoordelijk was voor zowel drugs-als internationale wapen- handel voor o.a. de Palestijnen en Afrikaanse verzetsbewegingen. Ze deed vooral aan heroinehandel in het westen "via des réseaux mafieux". (bron 7 p. 124) Volgens internationale telexen zou Kintex wapens leveren aan de falangistische milities in ruil voor drugs. Het bedrijf NII wordt failliet verklaard wanneer ze op de hoogte zijn van het onderzoek. (bron 1 p. 122)

De archieven van de Bulgaarse geheime dienst werden na de koude oorlog nooit onderzocht. Men is wel in de archieven de Oostduitse geheime dienst STASI gaan kijken maar naast de telexen van interpol brussel die permanent werden afgeluisterd was er niets. (bron 7 p. 127) In 1982 gaan de onderzoekers zelfs naar italië om na te gaan of er een verband is tussen extreemrechtse milieus in Bologna en de overval op Dekaize. Op 2 augustus 1980 komen 200 mensen om bij een toen anonieme bomaanslag op het station van Bologna. Later worden leden van een extreemrechtse militie en twee officieren van de Italiaanse militaire inlichtingendienst hiervoor veroordeeld. (bron 7 p.151)

9 september 1983 wordt Wittack-VanLandeghem in Temse overvallen. Ze maken zeven prototypes van de bijzonder gesoftisticeerde kogelvrije vesten 'Balon 24-14 A2M' buit. Deze zijn nog niet in de handel en slechts enkele ingewijden zijn ervan op de hoogte dat ze bestaan. (bron 1 p. 56)

Een lid van het netwerk van DeStaercke wordt herkend omdat hij er voor de aanval regelmatig aanwezig Was. Hij bekent dit maar het wordt niet genoteerd. (bron 4 p. 180)

3. 2. Wagens

8 juni 1983 wordt een Saab Turbo 900 die tot 215km per uur kan gestolen in Eigenbrakel. Door ballistisch onderzoek is er een verband tussen de gebruikte wapens met de wapens van de moorden. (bron 1 p55) De snelheid werd nadien door vakmanschap nog opgedreven tot 250km per uur (bron 1 p. 58)

Johnny De Staercke zei ooit dat die wagen "meer een vliegtuig dan een wagen" was. (bron 4 p. 181) maar zijn vingerafdrukken werden er wel nooit op gevonden. (bron 4 p. 185)

3.3. Belangrijke plaats Bois de la Houssière (Eigenbrakel)

Dit bos zal een centrale rol in het dossier spelen. De aanvallers worden er voordien opgemerkt en dumpen of verbranden er nadien hun wagens, wapens en andere bewijslast.

Dit is een zeer groot privébos van 550 hectare en één van de grootste van Brabant en Henegouwen. In het bos werd op 5 juni 1981 leden van de Front de la Jeunesse er betrapt toen ze er schietoefeningen hielden (bron 4 p.106) De GTI na de overval in Overijse werd niet ver van die plaats achtergelaten (bron 4 p. 107) Het was ook op die plaats dat die avond van de aanval op aalst een GTI werd opgemerkt met enkele personen waaronder, waaronder een zeer grote. Het leek alsof er op de grond een lijk lag. Wanneer de getuige echter een verklaring wilt afleggen in 1985 "un policier de son entourage lui conseillera de se taire. " (bron 7 p. 83) Ondanks herhaaldelijke zoektochten worden het lijk nooit gvonden.

3.4. Moorden

23 december 1982 wordt de huisbewaarder van de Auberge du Chevalier in Beersel vermoord op dezelfde rituele en gruwelijke wijze als de WNP in februari had toegepast. (bron 1 p. 51) Volgens het onderzoek werd hij gefolterd. Zijn zoon krijgt nadien bedreigingen en vertrekt naar Afrika. (bron 7 p. 29)

José Vanden Eynde was een oud-franquist die wel nog in contact stond met de neonazi milieus rond Léon Degrelle die toen nog leefde in Spanje. Degrelle is de meest belangrijke Belgische Nazi die kon ontvluchten en vanuit Spanje een extreemrechts netwerk onderhield. (bron 1 p. 51) Hij was uit België vertrokken om Voor Franco te gaan vechten in het beruchte Condor Legioen. Hij had Léon Degrelle leren kennen op de KUL Waar ze samen een kot hadden gedeeld. Volgens een persoon zou de Bende van Nijvel zelfs geleid zijn Door Léon Degrelle onder de naam VDO. (bron 5 p. 237)

Zijn zoon verhuurt zijn huis in België aan de misdadiger Maurice Florizoone (bron 5 p. 237) Deze Oostendse brocanteur uit de kring van DeStaercke verbleef tussen 1968 en 1989 bijna permanent in De gevangenis. In 1983 was hij vrijgekomen. Hij stelde dat onder andere de later veroordeelde antwerpse BOB'er WIlly van Mechelen bij hem een huiszoeking had uitgevoerd samen met Robert Beijer op zoek naar Documenten. (bron 4 p. 178)

12 januari 1983wordt het lijk van de Brusselse taxi-chauffeur Constantin Angelou voor het Franse consulaat in Bergen gevonden. Dezelfde wapens werden gebruikt als bij de moord in december 1982 maar onderzoeker Lacroix uit Charerloi zou later voor de onderzoekscommissie verklaren dat het gerechtelijk dossier verdwenen is waardoor het stilviel. (bron 1 p. 52) Het dossier wordt behandeld door 8 onderzoeksrechters en het oorspronkelijk gerechtelijk dossier wordt eerst verloren en dan aan de hand van copies en dubbels weer samengesteld. (bron 7 p. 33)

Hij woonde rechttegenover het lokaal van de Front de la Jeunesse en liet zich in met kleine criminaliteit.Zijn halfbroer verkocht tweedehands wagens in de firma Belcar en werkte samen met Gérard Lafaurie die Een Franse gangster was die deel uitmaakt van de bende van Bruno Farcy. Hij was de informant van de rijksWacht waarvan Beijer en Boubouche zo graag wilden weten wat die allemaal kwam vertellen zodat ze een Afluisterapparaat in de verhoorkamer van de BOB plaatsten dat werd ontdekt waarna ze door Vernaillen Werden feitelijk verwijderd uit de centrale diensten van de rijkswacht. (bron 5 p. 238)

2 oktober 1983wordt de uitbater Jacques van Camp van het restaurant Les Trois Canards in Ohain door gewapende mannen gedwongen om mee te gaan naar buiten waar hij wordt geëxecuteerd met hetzelfde wapen als dat werd afgenomen van de rijkswachters tijdens de overval op de Colruyt in Nijvel. Het onderzoek naar het cliënteel van het restaurant werde echter snel afgesloten omdat rijkswachtgeneraal Beaurir er ook regelmatig te gast was (bron 1 p. 59)

Jacques van Camp was een ex-architect en zoon van de vicepresident van Anderlecht. Hij deed ook aan Banale fiscale fraude met de kassa van zijn restaurant. De familie was reeds een porche verloren aan Kaplan die een grote naam in het Belgische banditisme zal worden en 'on le soupçonna d'avoir également Volé au moins deux véhicules ayant servi au tueries du Brabant. " (bron 5 p. 239)

3.5. overvallen

A. 14 aug 1982 Maubeuge Overval in Nord-Pas-du Calais dat toen een centrum van drugshandel en kleine criminaliteit was. Tijdens de diefstal van enkele flessen wordt zonder waarschuwing direct geschoten op de aankomende politie met zware wapens. Ze rijden weg met een blauwe Santana volkswagen. die later ook wordt opgemerkt bij de overval op Dekaize. (bron 7 p.18)

B. 1 december 1983 de juwelierswinkel in Anderluesvan juwelier Jean szymusik wordt overvallen waarbij de eigenaars worden gedood met schoten in het hoofd (dat een modus operandi is bij meeste van de moorden en overvallen waarbij doden vallen). Zowel de wagens als de wapens kunnen gelinkt worden aan andere moorden en overvallen van de bende. (bron 1 p. 62)

Achter de overval zit tevens de mogelijkheid dat de maffia erbij zou betrokken zijn omdat het ook om gestolen juwelen kon gaan waarbij die vanuit Rotterdam naar Tanger werden gestuurd waar de stenen eruit werden gehaald. In Milaan werden dan nieuwe juwelen gemaakt waar men in Antwerpen nieuwe briljanten zette. Het is echter onduidelijk of de juwelier hieraan meewerkte of zich ertegen verzette. Een proces verbaal verdween (bron 4 p. 90) Het onderzoek werd ook slecht gevoerd want verificties in Italië gebeurden niet, de speurder zette niet altijd alles op papier omdat hij "zijn eigen collega's niet vertrouwde" omdat de organisatie haar mannetjes overal zou hebben geplaatst. Hij zou niet de enige zijn die zou worden vermoord. (bron 4 p. 93)

Was de misdaad ook niet bedoeld om een bericht te sturen dat de 'borains' die toen waren gearresteerd als de vermoedelijke bende de verkeerder personen waren (bron 7 p. 63)

C. De feitelijke aanvallen op de Grootwarenhuizen

FASE 1 zonder veel dodelijke slachtoffers (1983)

11 februari 1983 Delhaize Genval wordt overvallen door 4 mannen met karnavalsmaskers en riotguns. Ze maken 700.000 BF (ongeveer 20K Euro) buit.

25 febuari 1983 Delhaize Ukkel wordt overvallen door drie gemaskerde mannen . Ze maken 600.000 BFR buit.

3 maart 1983 Colruyt Ukkelkrijgt het bezoek van gangster die een bijna 300.000 Euro buitmaken.

17 september 1983 Colruyt Nijvel krijgt s'nachts het bezoek van gangsters die proberen de brandkast open te branden. Hierbij worden de eigenaars gedood, alsook toegereden agenten. Ze stelen tevens de walkie talkie en de Uzi van de twee rijkswachters. Ze gebruiken de eerder gestolen Saab. (bron 1 p. 57) De gebruikte wapens zijn dezelfde als deze die gebruikt werden tijdens de voorafgaandelijke moorden. Het is belangrijk te weten dat ook tegelijkertijd er een staking was in de gevangenis van Doornik en dat daardoor een 30tal gevangenen waren ontsnapt wat de chaos voor de politiediensten nog groter maakte. Tussen die gevangenen bevond zich ook Philippe De Staercke.

7 oktober 1983 Delhaize Beersel krijgt het bezoek van 3 overvallers met maskers die er een bloedbad aanrichten.

FASE 2 Aanvallen met meer systematische dodelijke slachtoffers (1985)

17 september 1985 Delhaize Eigenbrakel richten drie mannen met carnavalsmaskers een bloedbad aan. Ze stelen amper 380.000 frank en laten 3 doden na. Wat later vallen ze ook de Delhaize in Overijse aan waar ze 500.000 BF buitmaken en 5 doden achterlaten.

In Overijse is er ook een belangrijke rijkswachter aanwezig zonder zijn dienstwapen. Guido Torres die vroeger bij het speciaal interventie Eskadron was en nadien deel uitmaakte van de generale staf en meer bepaald van de nationale coördinatie en de internationale contacten. Hij zal verhoord worden. (bron 7 p. 72)

9 november 1985 vindt in Aalst de belangrijkste en bloedigste aanval van de Bende Van Nijvel plaats bij de Delhaize. Tijdens de operatie die drie minuten duurden vielen 40 schoten (bron 1 p. 68) met een kaliber kogels die "zelden in België wordt gebruikt" maar waar de groep Diane wel recentelijk mee had geoefend. Tevens wordt duidelijk dat de overvallers de "Pirate Mammoth Sniper Operation" toepassen die door antiterreurcommando's zoals Diane worden toege past om gegijzelden te ontzeten. Dit wordt uitgevoerd door een commando van drie personen waarbij een tweede schutter de eerste schutter die het doelwit moet bereiken dekt met een riotgun. (bron 1 p. 69) De tweede schutter maait gewoon alles weg wat hinderlijk zou kunnen zijn voor de eerste schutter terwijl de derde schutter als een sniper specifieke doelwitten uitschakelt. (bron 1 p. 70) Arséne Pint de oprichter van de speciale brigades vraagt zich na de aanval af of het niet iemand van zijn speciaal interventieteam is. 'la technique d'attaque' en telephonant directement au general bernaert pour que les abilibs de tous les membres de l'ESI soient verifiès.Une réaction ui irrita profondément l'Etat major." (bron 7 p. 84) De aanvalsmethode is TIP techniques tactiques procédures

Kort voor de aanslag hadden spelende kinderen drie doorgeladen wapens gevonden in het Osbroekpark vlak bij de Delhaize. Deze werden nooit bij het dossier gevoegd omdat er geen ballistisch verband was. De wapens stonden op scherm en waren afgeplakt om vingerafdrukken te vermijden. De herkomst van de wapens was moeilijk te bewijzen maar werd ook niet degelijk onderzocht. (bron 4 p. 371)

9 november is ook Kristallnacht (Joodse pogrom door de nazi's)

des témoins disent qu'ils avaient l'accent d'alost wat anderen tegenspreken .... sommigen denken ook dat ze ook een 'dialect gitan' spreken. (bron 7 p. 81)

Het alibi van Boubouche voor de aanslag in Aalst was dat hij in Target 21 was met Beijer en Weykamp. Beijer kwam er echter niet voort in de aanwezigheidslijst waarop ook niet stond om hoe laat ze waren vertrokken. In de Target21 werd met hetzelfde soort wapens geschoten als tijdens de aanslag in Aalst. Beijer vertelde dat hij op restaurant zat met misdadiger Albéric Otten en na het nieuws over de aanslag belde met Boubouche die volgens hem thuis was. Hij verwarde echter de dag maar kon het nadien toch juist corrigeren. Beijer reed tevens graag rond in Golf GTI's, het geliefde voertuig van de Bende. (bron 4 p 373 - 375) Boubouche is ondertussen dood en of Beijer zoiets zou bekennen indien hij het zou gedaan hebben, lijkt mij zeer onwaarschijnlijk.

Sindsdien is er heel wat te doen over de bewaking door de rijkswacht op dat ogenblik

Men vermoedt zeker voor de overval in Aalst dat de Bende ook over een rijkswachtontvanger had omdat ze alle versperringen na de aanslag had kunnen vermijden. (bron 1 p. 67)

het bekende artikel in De Morgen van woensdag 13 november 1985 stelt (bron 8 p. 137)

Le jour de l'attaque la resonsabilité de la protection du Delhaize etait confée à la gendarmerie. Cela est maintenant confirmé. Selon une procédure bien precise les gendarmes devaient surveiller tout la journée les point vulnérables dans la ville d'Alost

Selon les instructions, la patrouille devait pévenir le plus rapidement possible les autres services de garde. La pJ et les services de police devaient etre alertés au moindre soupçon. Le déroulement des faits prouve un réel manquement. La patrouille de surveillance a quitté son post après le traditionnel contrôle de 19h30. La fermeture du supermarché à 20h se passait donc sans forces de police présentes.

Pourtant à cette heure, le Delhaize était la seule place stratégique à garder. les magasins Aldi et Colruyt avaient déjà fermé leur portes depuis quelque temps. Aucune alerte ne pouvait donc être déclenchée dans d'autres grandes surfaces de la ville d'Alost.

De aanval is begonnen om 19h37 maar volgens de grootvader is die R4 met rijkswachters vertrokken om 19u

Volgens hun eigen zeggen "ils circulaient dans l'avenue des Villa, une paisible artère bordée de grande villas avec de beaux jardins.... à quelques rues du Delhaize.... en volgens hun eigen PV zijn ze toen ze de eerste scho ten hoorden direct teruggekeerd. De agenten in de RV hebben dan trouwens een VALS PV opgesteld want ze hebben het voorgesteld alsof ze 'ont pris la drection de Ninove en voiture... la poursuite.... via la route nationale (PV 5337 09 11 1085 Brigade De Gendarmerie Aalst) ..... alleen was er nog geen Nationale weg, die was toen nog "encore en construction et ne sera terminée que cinq années plus tard" (bron 8 p140)

Maar volgens de grootvader waren er NOG andere rijkswachters aanwezig .... j'en ai vu au moins quatre en plus. Maar de grootvader van David Steen de overlevende jongen ziet ook nog "des gendarmes étaient présent non loin du Delhaize, et ils ne sont pas intervenus lors de l'assaut. Il se remémore une R4 beige avec deux gendarmes à bord. Le véhicule stationnait de l'autre coté de la route. .... (bron 8 p. 137)

Hij is met zijn revolver die hij nog thuis had (ex koloniaal uit de Congo had altijd een wapen thuis gehad) en is direct naar de Delhaize gegaan aan de overkant van de weg waar zijn schoonzoon, dochter en hun twee kinderen nog boodschappen waren gaan doen (al had de grootmoeder gezegd van het niet te doen op een zaterdaga vond) Hij is toen tegen de muur van de winkel gestaan met zijn wapen om beter de parking te kunnen observeren."devant lui, sur le trottoir, se tenait un gendarme en uniforme, dos au magasin, mitraillette au poing. L'arme etait dirigée en direction de l'avenue du Parc" de grootvader beslist dat het beter is om snel het wapen weer thuis te gaan leggen aan de overkant van de weg vooraleer een agent denkt dat hij een gangster is en hem neerschiet. (bron 8 p137) Hij wil echter eerst proberen om via de ingang van de kassa's naar de achterkant te gaan waar geschoten wordt maar wordt "stoppé dans son élan par deux hommes qui se présentent comme des membres de la BSR" Hij mag niet verder. Hij hoort de schoten aan de achterkant van de winkel. (Bron 8 p. 138)

Hij gaat dan uiteindelijk de revolver thuis gaan leggen en keert terug waar hij door twee rijkswachter de hoede over twee kinderen wordt toevertrouwd. Hij brengt hen naar een veilige plaats. Als oud militair kan hij niet geloven dat een rijkswachter zijn post zal verlaten want dat zou gelijk staan aan desertie. Tenzij men natuurlijk de opdracht van hogerhand krijgt.

Hij gaat met deze informatie naar de onderzoekers en stelt deze vragen " les enqêteurs font la sourde oreille, ils ne voient pas ou il veut en venir." (p140) of geven vage antwoorden. Hij vertelt het aan alle journalisten die hij tegenkomt.... tot hij een telefoontje krijgt die zegt "Monsieur, vous devez être prudent avec ce que vous racontez au sujet de la Gendarmerie. Arrêtez ou il vous arriva la même chose qu'au Colonel Vernaillen (vlaams) en in het Frans Un homme averti en vaut deux" (Bron 8 p. 142)

Un autre enquêteur veut contrôler l'histoire de la Gendarmerie avancée par mon grand-père. il se trouve muté à Charleroi. Il ne peut plus s'occuper de tout es ces inepties. "(bron 8 p237) Wat had die onderzoeker gevonden ?

Volgens Gérard Bihay was de reus 'un gendarme encore en activité" (bron 7 p. 127)

3.6 Einde operaties

In het totaal pleegde de Bende 15 overvallen waarbij 28 doden vielen en 8 miljoen frank werd buitgemaakt.

Na de wapenvondst zijn er sommigen die geloven dat de Bende in 1985 nog niet klaar was "want de meeste wapens lagen lagen nog niet in de zwaaikom, ook de twee riotguns en de Ingram waarmee in 1985 16 mensen om het leven werden gebracht. " (bron 4 p. 145)

De wapens die nog niet waren gevonden, waren ook 'hot'. Niemand zou ze gebruiken voor andere diefstallen of misdaden want men zou erdoor gelinkt worden aan De Bende waardoor de risico's die je loopt (ook vanwege de betrokken actoren) veel te hoog zullen worden.

Volgens Beijer was De bende, "c'est de la politique, hein. Een frontale aanval op de democratie. het plan bestond duidelijk uit twee delen. je had de acties die het volk dader op het lijf moesten jagen : de moordende raids op de warenhuizen. .... en dan had je de afrekeningen zoals de moord op Latinus.... misschien was het niet de bedoeling dat de Bende zo'n bloederige afmetingen zou aannemen. Misschien zijn de uitvoerders op eigen houtje veel verder gegaan dan voorzien was. Maar op het hoogste niveau zijn ze hen blijven beschermen." (bron 2 p. 59-60)

Persoonlijk denk ik dat de hogere lagen in dit verhaal het hierna wel welletjes vonden. Het risico werd te groot en nog meer aanslagen zouden niet meer voordelen opleveren of bijdragen tot een nog slechter klimaat. Na de dramatische beelden uit Aalst en de getuigenissen werd het sommigen waarschijnlijk duidelijk dat ze hiermee niet verder konden gaan en dat de geweldsspiraal die bij iedere aanval uit de tweede fase steeds groter werd nu wel moest gestopt worden. Zij die vanop een toestand toekeken en verantwoordelijk waren voor verschillende veiligheidsinstellingen of belangen zagen ook hoe hierdoor hun eigen instellingen of belangen niet langer gediend waren en zelf zouden verantwoordelijk worden gesteld. Zij hadden gelijk want met de crisis Dutroux en de witte mars stond het land echt op de rand van een volksopstand zonder duidelijke leiders. Het was de koel- bloedigheid van de ouders en de politieke handigheid van Dehaene die erger voorkwam. In de aanloop van de witte mars zag je vb in Gent maar ook in andere steden fabrieken en scholen leeg lopen en mensen liepen gewoon op straat omdat ze boos waren, op het gerecht en op de politiek. De witte mars was het orgelpunt maar ook de uitlaatklep en de manier waarop Dehaene erin geslaagd was om de oplossingen voor de verzuchtingen weer in het politieke proces te brengen is op dat moment cruciaal geweest.

Eenzelfde beweging na de aanval in Aalst kon zich niet tegen het wereldvreemde onkundige gerecht keren maar even snel tegen de onmachtige politie en rijkswacht. Gekoppeld aan de economische en sociale onrust, de particratie en de koude oorlog is dit een mix die elke analyst of strateeg voor een enorm moeilijke opdracht plaatst omdat er zoveel onbekenden en onberekenbare factoren zijn dat men niet zeker is of men ze allemaal tegelijkertijd onder controle zal kunnen houden. Het is een afweging tussen doelstellingen, middelen en mogelijkheden. De directe doelstellingen waren gehaald, de middelen waren gebruikt en min of meer onder controle en de mogelijkheden om er meer uit te halen waren momenteel niet echt aanwezig.

Volgende   Het Bende - Onderzoek